Czola

Flatnews Little Miss Sunshine | Czola

litt om Czola

Utstilling- og prøveresultater

-Noesk Utstillings champion 

-Norsk viltspor Champion

-Norsk Veteran vinner 2020

Helse

HD: A